פרשות אמור ובהר לילדים

Дата: | Автор материала: רב ישראל בודניצקי

1520

פרשות אמור ובהר לילדים

Недельная глава для детей
Рав Исраэль Будняцкий
Книга: Ваикра
Глава: Эмор и Бэар

Содержание урока:
Святость коэнов и запрет на осквернение их тумой.
Запрет на служение коэнов с увечьем и принесение корбанот с увечьем.
Шломит бат-Диври и ее сын.
Наказание злодея.


http://www.beerot.ru/?p=25637