בין המצרים — זמן מיוחד ליזכות לקירבת השכינה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1926

הרב יגאל פולישצ׳וק: בין המצרים — זמן מיוחד ליזכות לקירבת השכינה

Уроки из Бейт Мидраша: Бейн а-мецарим – время удостоиться присутствия Шхины.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=17047