התעוררות בגלל האסונות

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1471

הרב יגאל פולישצ׳וק: התעוררות בגלל האסונות

Уроки из Бейт Мидраша: Всевышний говорит с нами. О чем?
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=24412