איך נפשיר בתוכנו את קרחו של העמלק

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

2359

הרב יגאל פולישצ׳וק: איך נפשיר בתוכנו את קרחו של העמלק?

Уроки из Бейт Мидраша: Как растопить в себе лед Амалека?

Рав Игаль Полищук


http://www.beerot.ru/?p=24833