מיהו בן תורה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1313

הרב יגאל פולישצ׳וק: מיהו «בן תורה»?

Уроки из Бейт Мидраша: Кто такой «Бен Тора»?
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=42341