חרב גאוותינו נגד חרבו של עשיו

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1553

הרב יגאל פולישצ׳וק: חרב גאוותינו נגד חרבו של עשיו

Уроки из Бейт Мидраша: Меч нашей гордости против меча Эсава
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=22324