«בחסד ואמת יכופר עוון»

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1423

הרב יגאל פולישצ׳וק: «בחסד ואמת יכופר עוון»

Уроки из Бейт Мидраша: «Милосердием и правдою очищается грех…»
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=18879