מתוהו ובוהו — לתורה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1427

מתוהו ובוהו — לתורה

Уроки из Бейт Мидраша: От хаоса к Торе.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=8380