רב חיים גולדברג מחייב את כולם

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

2316

הרב יגאל פולישצ׳וק: רב חיים גולדברג מחייב את כולם!

Уроки из Бейт Мидраша: Рав Хаим Гольдберг обязывает всех!
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=25151