שמחת חיים — היסוד של בית יהודי

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1586

הרב יגאל פולישצ׳וק: שמחת חיים — היסוד של בית יהודי

Уроки из Бейт Мидраша: Радость жизни – основа еврейского дома
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=24488