אבל ימי העומר הוא תיקון לחוסר כיבוד התורה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1273

הרב יגאל פולישצ׳וק: אבל ימי העומר הוא תיקון לחוסר כיבוד התורה

Уроки из Бейт Мидраша: Скорбь дней омера – исправление недостатка почитания Торы
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=41893