תורת שלום

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

2472

הרב יגאל פולישצ׳וק: תורת שלום

Уроки из Бейт Мидраша: Тора мира.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=17219