אלול — האחריות שלנו על כלל ישראל

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1071

הרב יגאל פולישצ׳וק: אלול — האחריות שלנו על כלל ישראל

Уроки из Бейт Мидраша
Элуль – наша ответственность за еврейский народ
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=47797