אלול — הכנה לדין

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

2483

הרב יגאל פולישצ׳וק: אלול — הכנה לדין

Уроки из Бейт Мидраша: Элуль – подготовка к суду.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=18474