ז’ באדר

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1724

הרב יגאל פולישצ׳וק: ז’ באדר

Уроки из Бейт Мидраша: 7 Адара
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=31976