הילכות יום טוב — Законы праздников

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

1749

 הילכות יום טוב — רב אברהם קופרמן

 שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תשע»ט (עם תרגום לרוסית)

Законы праздников

Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (сентябрь 2019) — с переводом на русский!


http://www.beerot.ru/?p=47956