דיני תקיעה בשופר — Законы трубления в Шофар

Дата: | Автор материала: רב אברהם קופרמן

2058

דיני תקיעה בשופר — רב אברהם קופרמן

שיעור בסמינר של בארות יצחק בציריך תשע»ט (עם תרגום לרוסית)

Законы трубления в Шофар
Урок Рава Авраама Купермана на семинаре Беерот Ицхак в Цюрихе (сентябрь 2019) — с переводом на русский!

http://www.beerot.ru/?p=47832