השפעת מריבות בין ההורים על ילדים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1147

רב ברוך פרוכטר. השפעת מריבות בין ההורים על ילדים.

שיעור 51

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 51 Влияние родительских ссор на  детей

Содержание урока:
Как дети воспринимают родительские ссоры?
Как дети воспринимают угрозу развода родителей?
Детский максимализм.
Ребенок не в состоянии объективно понять родительские ссоры.
Кто виноват в родительских ссорах?


http://www.beerot.ru/?p=24345