עצלות

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1767

רב ברוך פרוכטר. עצלות.

שיעור מס’ 57

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 57 Лень

Содержание урока:
Ответственность родителей в успехе детей.
Почему ребенок плохо учится?
Что такое лень?
Дети не рождаются ленивыми.
Два вида лени.


http://www.beerot.ru/?p=26326