גבולות בחינוך הילד

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1345

רב ברוך פרוכטר. גבולות בחינוך הילד.

שיעור 46

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 46 Ограничения в воспитании ребенка

Содержание урока:
Ребенок, который живет без каких либо ограничений.
Должен ли ребенок спрашивать разрешение?
Как обучить ребенка хорошему поведению?
На что нужно реагировать в поведении ребенка?


http://www.beerot.ru/?p=22802