בעיות שתלויות בדימוי עצמי

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1291

רב ברוך פרוכטר. בעיות שתלויות בדימוי עצמי.

שיעור 48

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 48 Проблемы, связанные с самооценкой

Содержание урока:
Проблемы во взрослой жизни и в семье, которые являются результатом низкой самооценки.
Откуда ребенок знает: является ли он стоящим человеком или нет?
Почему ребенок страдает в компании сверстников?


http://www.beerot.ru/?p=22950