ילד שלא מסתדר במוסד החינוך

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

893

רב ברוך פרוכטר. ילד שלא מסתדר במוסד החינוך.

שיעור 49

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 49 Ребенок, которому не нравится в учебном заведении

Содержание урока:
Ребенок, которому не нравится в учебном заведении.
В большинстве случаев проблема в самом заведении.
Как проверить жалобы ребенка?
Ребенок, который видит только то, что ему хочется видеть.
Ребенок, который хочет быть несчастным.


http://www.beerot.ru/?p=23776