אלימות מילולית

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1373

רב ברוך פרוכטר. אלימות מילולית

שיעור מס׳ 90

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 90 Словесное насилие

Содержание урока:
Можно ли насмехаться над ребенком?
Как можно критиковать ребенка?
Насколько важно чувство собственного достоинства у ребенка?
Почему нельзя критиковать личность и качества характера ребенка?
Ущерб от насмешек над ребенком.


http://www.beerot.ru/?p=48619