ביקורת

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1850

רב ברוך פרוכטר. ביקורת

שיעור 62

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 62 Критика

Содержание урока:
Как найти область, в которой ребенок преуспевает?
Критика ребенка с низкой самооценкой.
Как разрешить социальные проблемы ребенка?


http://www.beerot.ru/?p=27387