דמיון – בעיות ויתרונות

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1138

רב ברוך פרוכטר. דמיון – בעיות ויתרונות.

שיעור 54

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 54 Фантазия ребенка – проблемы и преимущества

Содержание урока:
Причины проблем концентрации внимания у ребенка.
Фантазия – как вариант разрешения неприятностей у ребенка.
Отношение сверстников в классе к ребенку, который живет в мире своих фантазий.
Как проверить ребенка, способен ли он сконцентрироваться?
Как научить ребенка управлять своей фантазией?


http://www.beerot.ru/?p=25411