הסתכלות על בעיות של ילדים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

972

רב ברוך פרוכטר. הסתכלות על בעיות של ילדים

שיעור מס’ 88

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 88 Взгляд на проблемы ребенка

Содержание урока:
Ревность между детьми.
Ревность – нормально ли это?
У ребенка, который ревнует – нет радости в жизни.
От чего зависит успех в воспитании?
Почему так важно интересоваться успеваемостью ребенка?
Что такое смирение?


http://www.beerot.ru/?p=48380