השפעת הלבוש לחינוך ילדים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

612

רב ברוך פרוכטר

השפעת הלבוש לחינוך ילדים
94 מס׳ שיעור

מה זה לבוש?
למה אדם מתלבש?
לבוש — זה אישיות של בן אדם.
למה בבית חולים לובשים פיג’מה?
למה בנות לובשות בגדים לא צנוים?
למה חשוב להתפלל עם כובע וחליפה?

http://www.beerot.ru/?p=52472