השתתפות הילד בבעיות של הוריו

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1291

הרב בורוך פרוכתר. השתתפות הילד בבעיות של הורים.

שיעור 53

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 53 Участие ребенка в проблемах родителей

Содержание урока:
Дети, которые видят родительские ссоры – не могут сосредоточиться во время учебы.
Нужно ли вовлекать ребенка в проблемы родителей?


http://www.beerot.ru/?p=24870