התנגשות בין בית לחברה

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

845

רב ברוך פרוכטר. התנגשות בין בית לחברה

שיעור מס’ 87

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 87 Противостояние между семьей и друзьями ребенка

Содержание урока:
Ребенок, который хочет одеваться не в соответствии с «семейным стилем».
Испытание социальным статусом.
Кто определяет образ жизни женщины – ее отец или муж?
Можно ли запрещать ребенку читать газету в субботу?


http://www.beerot.ru/?p=48339