התקדמות בהתפתחות הרגשית אצל הילד

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1525

הרב ברוך פרוכתר. התקדמות בהתפתחות הרגשית אצל הילד

שיעור 20

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей.
Урок № 20. Опережение в эмоциональном развитии ребенка.

Содержание урока:
Проблемы связанные с опережением в эмоциональном развитии ребенка.
Потеря жизнерадостности у ребенка.
Опережение в развитии ребенка происходит не во всех областях одновременно.
Разный взгляд на вещи: положительный и отрицательный.
Эмоциональная зависимость между детьми в классе.


http://www.beerot.ru/?p=10901