חינוך בהמחשה מהבית

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1117

רב ברוך פרוכטר. חינוך בהמחשה מהבית

שיעור 66

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 66 Воспитание личным примером

Содержание урока:
Почему в ешивах есть большой успех в воспитании?
Традиции дома и в ешиве.
Недостаток почтения.
Почему хасиды надевают Штраймл?
Как преуспеть в воспитании?
Влияние воспитания дома.


http://www.beerot.ru/?p=29651