חסימות רגשיות בין הורים לילדים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1499

הרב בורוך פרוכתר. חסימות רגשיות בין הורים לילדים

שיעור 23

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей.
Урок № 23. Неспособность проявить любовь.

Содержание урока:
Зачастую родители понимают важность эмоционально поддерживать детей, но неспособны исполнить.
Как объяснить ребенку, что родители любят его, но не умеют дать ему достаточно внимания?
Неспособность родителей любить проблемного ребенка.


http://www.beerot.ru/?p=11737