ילדים טובים עם דימוי עצמי נמוך

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1376

רב ברוך פרוכטר. ילדים טובים עם דימוי עצמי נמוך.

שיעור 58

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей

Урок № 58 Примерные дети с низкой самооценкой

Содержание урока:
Отдача, чтобы угождать – только усиливает низкую самооценку ребенка.
В чем разница между скромностью и низкой самооценкой?
В чем разница между понятиями давать и угождать?
Что лучше: дать 1000 монет одному нищему или дать по одной монете 1000 нищим?
Зачем нужно учить ребенка давать?


http://www.beerot.ru/?p=26548