ילד שאין לו חשק ללמוד

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1220

רב ברוך פרוכטר. ילד שאין לו חשק ללמוד

שיעור 59

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 59 Ребенок, у которого нет желания учиться

Содержание урока:
Как обучать ребенка, у которого преобладает зрительная память?
Как создать у ребенка ощущение успеха?


http://www.beerot.ru/?p=26656