ילד שלא מצליח בלימודים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

749

רב ברוך פרוכטר

ילד שלא מצליח בלימודים
92 מס׳ שיעור

ילד שלא מסוגל ללמוד.
בעיה שאין לה פתרון.
מה היו עושים בזמנים של פעם עם ילדים שלא היו מצליחים בלימודים?


http://www.beerot.ru/?p=50924