כשלונות בחינוך

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1386

הרב ברוך פרוכתר. כשלונות בחינוך.

שיעור 28

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей.
Урок № 28. Педагогические провалы.

Содержание урока:
Как перебороть плохие качества характера?
Как бороться с ленью?
Как справиться с медленным восприятием у ребенка?
Отчаяние у ребенка.


http://www.beerot.ru/?p=13899