למה ילדים נושרים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1466

רב ברוך פרוכטר. למה ילדים נושרים?

שיעור 60

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 60 Почему дети отходят от Торы?

Содержание урока:
Почему даже в хороших семьях дети отходят от Торы?
Многие родители не видят разницу между самим законом и устражением.
Можно ли кататься на велосипеде в шаббат и почему?
Можно ли пользоваться зонтиком в шаббат?
Кто устанавливает запреты мудрецов?


http://www.beerot.ru/?p=27057