למה ילד נותן מכות

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1846

רב ברוך פרוכטר. למה ילד נותן מכות?

שיעור 55

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 55 Почему ребенок дерется?

Содержание урока:
Как рукоприкладство в семье влияет на ребенка?
При каких обстоятельствах можно наказывать ребенка физически?
Границы поведения в семье и в компании сверстников.


http://www.beerot.ru/?p=26171