סדר עדיפויות בחיים

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1130

רב ברוך פרוכטר. סדר עדיפויות בחיים

שיעור 78

Рав Барух Фрухтер — Воспитание детей
Урок № 78 Порядок предпочтений в жизни.

Содержание урока:
Порядок предпочтений ребенка отличается от взрослого.
Можно ли заставлять ребенка молиться?
Как помочь человеку, который ненавидит молитву?


http://www.beerot.ru/?p=41193