הרב משה לבל — חינוך ילדים: שיתוף פעולה בין הורים למחנכים

Дата: | Автор материала: רב משה לבל

1079

הרב משה לבל. חינוך ילדים: שיתוף פעולה בין הורים למחנכים

Воспитание Детей — Рав Моше Лебель
Урок 2 Взаимодействие преподавателей с родителями

http://www.beerot.ru/?p=42517