הרב משה לבל — חינוך ילדים: כמה צריך ללמוד עם הילדים

Дата: | Автор материала: רב משה לבל

833

הרב משה לבל. חינוך ילדים: כמה צריך ללמוד עם הילדים?

Воспитание Детей — Рав Моше Лебель
Урок 6 Сколько учиться с детьми?

http://www.beerot.ru/?p=44374