סיום הש»ס בביתר עילית — רב נחום אופמן

Дата: | Автор материала: רב נחום אופמן

1120

סיום הש»ס בביתר עילית. רב נחום אופמן

Завершение изучения Вавилонского Талмуда
Рав Нахум Офман
г. Бейтар Иллит

http://www.beerot.ru/?p=48808