סיום הש»ס בביתר עילית — קבוצה של רב נחום אופמן

Дата: | Автор материала: רב נחום אופמן

700

סיום הש»ס בביתר עילית. קבוצה של רב נחום אופמן

Завершение изучения Вавилонского Талмуда
Группа р. Нахума Офмана
г. Бейтар Иллит

http://www.beerot.ru/?p=48784