סיום מסחת סוכה בכולל הר»ן

סיום מסחת סוכה בכולל הר»ן

Окончание трактата Сукка в колеле Ран


http://www.beerot.ru/?p=39454