לזכרו של ראש הישבה הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ»ל

Дата: | Автор материала: רב חזקיהו מישקובסקי

1363

לזיכרו של ראש ישבה הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ»ל

Памяти Главы Ешивы, гаона рава Аарона Йеуды-Лейб Штейнмана

Рав Хизкияу Мишковский


http://www.beerot.ru/?p=39617