הלוויה של הגאון הרב משה שפירא זצ»ל

הלוויה של הגאון הרב משה שפירא זצ»ל

Похороны Гаона Рава Моше Шапиро

http://www.beerot.ru/?p=30202