הלוויה של ראש ישבה הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ»ל

הלוויה של ראש ישבה הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ»ל


http://www.beerot.ru/?p=39580