הסתלקותו של הרב משה שפירא

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1353

הסתלקותו של הרב משה שפירא

Уход от нас Рава Моше Шапиро (иврит)
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=30143