הרהורים על הסתלקותם של הרב שטיינמן והרב שפירא

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1356

הרהורים על הסתלקותם של הרב שטיינמן והרב שפירא

Уроки из Бейт Мидраша:
Размышления об уходе от нас Рава Штейнмана и Рава Шапиро
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=40512