מה אפשר ללמוד מהרב משה שפירא

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1142

מה אפשר ללמוד מהרב משה שפירא

Чему можно научиться у Рава Моше Шапиро?
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=30269